Neurofeedback Pilis - Könnyed fejlődés a Technológia segítségével!
Bejelentkezés egy kattintással!
Mobil +36 30 251 4949
E-mail kapcsolat@neurofeedbackpilis.hu
Neurofeedback     Vélemények     Hirek     Árak     Rólam     Partnerek     Kapcsolat     facebook

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen a feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – a tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

I. A vállalkozás adatai
Ügyvezető: Teicht Bernadett
Adószám: 58097337-1-41
Telefonszám: +36-30- 251-4949
E-mail címe: kapcsolat@neurofeedbackpilis.hu

II. Általános rendelkezések
A fenti vállalkozás személyes adatokat kezel működése során. Személyes adatot akkor lehet kezelni,ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés.
Az érdeklődőknek a feliratkozás során megadott személyes adataik kezelésének célját és feltételeit az adatkezelés időtartamát, az adatkezelő személyét, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, a negyedik fejezetben megnevezett adatvédelmi törvény határozza meg.
Az adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő.
Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelő az adatfeldolgozásra vele szerződött mindenkori partnerének átadja. A személyes adatokat megadó feliratkozóknak a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.
Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az a felhasználó, aki úgy érzi, lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

III. Hírlevél
A hírlevélre való feliratkozásnál a törvény értelmében kötelező megadni a feliratkozó e-mail címén kívül a nevét is.
A hírlevélre (letölthető anyagokra) való feliratkozással a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy további rendszeres értesítést kapjon a blogon megjelenő írásokról, és egyéb akciókról, termékekről, szolgáltatásokról.
A feliratkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törli és részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A visszavonás a hírlevél végén található leiratkozó link használatával lehetséges.

IV. Jogszabályok
Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő törvények betartásával jár el:
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
• szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
Célom, hogy minél több embernek segíthessek, minél többen szabaduljanak meg saját elméjük ketrecétől, és érezzék meg az agy szabadságát, nyugalmát, tökéletességét, egy olyan világot, amiről álmodnak, gyermekek és felnőttek egyaránt!

Főoldal | Oldaltérkép | Neurofeedback | Vélemények | Hirek | Árak | Rólam | Partnerek | Kapcsolat | facebook
Adatvédelmi Nyilatkozat | Jogi Nyilatkozat

Neurofeedback Pilis | www.neurofeedbackpilis.hu | neurofeedbackpilis@gmail.com
Neurofeedback Pilis | Minden jog fenntartva! ©